PROF. DR. ÖZDEN ŞENER
nöroloji uzmanı - neurologist

NÖROLOJİK HASTALIKLAR

Genel olarak nörolojik hastalıklar, merkezi ve çevresel sinir sisteminin -yani beynin, omuriliğin, çevresel (kol, gövde ve bacaktaki) sinirlerin- ve kasların hastalıklarıdır.

Toplumda yaygın görülen pek çok hastalık nöroloji bilimini ilgilendirir.


Baş ağrıları,

baş dönmeleri,

epilepsi (sara),

felçlere yol açan beyin damar tıkanıklıkları (emboli, tromboz) ya da beyin kanamaları,

Alzheimer Hastalığı ve diğer demans sendromları,

Parkinson Hastalığı,

Esansiyel tremor,

Huzursuz Bacaklar Sendromu,

Amyotrofik Lateral Skleroz ve diğer motor nöron hastalıkları,

Multipl Skleroz,

Myastenia Gravis,

terleme, impotans, inkontinans gibi otonomik belirtilerle seyreden hastalıklar,

uykusuzluk ve uyku bozuklukları,

kollarda ve bacaklarda uyuşma veya kuvvetsizlikle karakterize polinöropatiler,

Karpal Tünel Sendromu ve diğer sinir sıkışmaları,

kas hastalıkları

nörolojinin başlıca konularıdır.