Ülkemizde hekimlik uygulamalarının esaslarını belirleyen temel yasa olan 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24.maddesi ile bu maddeye paralel olarak düzenlenmiş olan Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 9. maddesine göre hekimlerin adlarını, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre kabul edilmiş olan ihtisaslarını, akademik unvanlarını, hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildiren ilanlar verebilmeleri mümkün olup “diğer suretlerle ilan, reklam, vesaire yapmaları memnudur”. 

PROF. DR. ÖZDEN ŞENER
nöroloji uzmanı - neurologist

EMG NEDİR?

EMG, elektromyografi teriminin kısaltmasıdır. Bu testte kasların ve sinirlerin elektriksel aktiviteleri ölçülerek sinirin, kasın ve nöromüsküler kavşağın işlev bozukluklarına dair bulgular elde ediir.

NÖROLOJİK HASTALIKLAR

Genel olarak nörolojik hastalıklar, merkezi ve çevresel sinir sisteminin -yani beynin, omuriliğin, çevresel (kol, gövde ve bacaktaki) sinirlerin- ve kasların hastalıklarıdır.
Önemli nörolojik hastalıklar...